In English

Kallbadhus i Gottskär - rum för gemenskap och avskildhet

Seebath in Gottskär - spaces for community and privacy

Annie Thulin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek