In English

Utveckling av sjösättnings- och upptagningsmekanismer till Rescuerunner

Adam Balogh ; Amir Toma
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-01-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136274

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek