In English

Analysis of floorball sticks using high speed camera and Abaqus

Jonny Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: floorball, stick, Abaqus, slapshot, high speed camera, inverse identificationPublikationen registrerades 2011-01-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136148

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek