In English

Intelligent Interface for Crisismanagement

Nihal Siriwardanagea ; Erick Oduor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 49 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek