In English

Formal Specification of Selected Android Core Applications and Library Functions

Masoumeh Alsadat Haghighi Mobarhan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 138 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136115

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek