In English

Selection of packaging material suitable for infrared heating of food

Mikaela Börjesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-24. Den ändrades senast 2015-08-25

CPL ID: 136003

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek