In English

Strålningsisolering: Aluminiumfolie med olika funktioner

Reflective Insulation: Aluminum foil with different properties

Jon Hreggvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:52, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Strålningsisoleringsmaterial, Reflekterande värmestrålning, Värmeflöde, U-värdePublikationen registrerades 2011-01-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 135852

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek