In English

Freeze/Thaw Durability of Concrete with Fly Ash

ANNA KNUTSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:154, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: concrete, fly ash, durability, freeze/thaw, scaling, chloride migrationPublikationen registrerades 2011-01-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 135847

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek