In English

Att uppnå god lufttäthet: En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet

To achieve good air-tightness: A study of factors affecting the building's airtightness

Emma Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:24, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Lufttäthet, luftläckage, täthetslösningar, täthetsresultat, plastfolie, kritiska konstruktionsdetaljer, genomföringar, anslutningar, skarvar, fokus, täthetskrav, engagemang, erfarenhet, intervjuer, 0,3 l/sm2Publikationen registrerades 2011-01-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 135844

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek