In English

Developing a generation plan for oil rigs

Johnny Häkkinen ; Ricky Vainalis ; Asmir Vucic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:057, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-01-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 135777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek