In English

Evaluation of Ionic Liquids as Direct Solvents for the Manufacturing of Novel Products from Cellulose

Dongfang Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 135369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek