In English

Path Control Algorithms for Autonomous Steering and Braking of Heavy Vehicles

Ödul Bilen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 135127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek