In English

Design, simulering och implementering av mätsystem för karakterisering av optiken i ALMA B5 radioastronomimottagaren

Design, simulation and implementation of a measurement system for characterisation of ALMA B5 radio astronomy receiver optics

Mathias Fredrixon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-01-18. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 134628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek