In English

Utveckling av kallstartsventil

Developing cold engine valve

Vanessa Bui ; Anna Rådström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek