In English

Omkonstruktion av växellådsprovrigg

Redesign of Gearbox Test Rigg

Anton Berg ; Rickard Uddh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-01-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134619

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek