In English

Modeling of Dehydration Processes in Controlled Spinning of Washing Machines

Alberto Merediz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 56 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2009:33, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Washing machine, Spinning, Speed gradient, Load, Clothes, Remaining water, Dehydration processPublikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134474

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek