In English

On engineering methods for assessment of load capacity of stone arch bridges

Kristoffer Holmström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:42, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stone arch, masonry arch, bridge load capacity, RING2.0, Archie-MPublikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek