In English

Design of leightweight radar mast

Gustav Berg ; Mathias Brolin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:33, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lightweight design, product development, conceptual design, composite materials, finite element modeling, size optimizationPublikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134453

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek