In English

A Facelift of a Swedish Sports Car from an Aerodynamical Point of View

Meysam Ghamari ; Karolina Staroduba
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek