In English

Chemical functionalization of RNA for applications in molecular biology

Nicolas Chivot
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134217

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek