In English

Investigating cost of poor quality

Rajabi Arash
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:089, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek