In English

Food product design according to the market taste

Sabet Azad Payam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:093, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek