In English

Spring orthosis analysis - Finite element modelling and optimization of a composite material

Joakim Berge ; Erik Lerneryd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010-40, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134182

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek