In English

A Computational Approach to Include the Effects of Elevated Temperatures in Finite Element Simulations

Rebecka Brommesson ; Nils Ipsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 39 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:44, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Material modelling, Stress relaxation, Creep, FEM, High temperature, AerospacePublikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134168

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek