In English

Gravitational Instability of Galactic Discs

Joachim Wiegert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Gravitational Instability, Galactic DiscsPublikationen registrerades 2011-01-17. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 134167

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek