In English

Design and Analysis of Novel Low-Cost Damper. Application for suspension system of washing machines.

Pablo Rojo Guerra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 82 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2009:32, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Suspension system, Washing machine, Low-Cost Damper (LCD), Butterfly behavior.Publikationen registrerades 2011-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek