In English

Comparative Study of Numerical Methods for Optimal Control of a Biomechanical System

Andreas Draganis ; Carl Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 49 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2009:24, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Optimal control, Trajectory planning, Biomechanics, Direct dynamics, Inverse dynamicsPublikationen registrerades 2011-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 134033

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek