In English

A computational model of a ground vehicle with engine mounted on rigid chassis

Felix Göbel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 69 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2009:01, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Engine mounting system, ground vehicle, vibration dynamic analysis, parameter optimizationPublikationen registrerades 2011-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133992

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek