In English

Optimization of stiffness and damping properties of below-knee prosthesis

Gil Serrancolí Masferrer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 56 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:39, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Below-knee prosthesis, stiffness, damping, human gait, Lagrange equations, optimization, cost function, ankle, knee, hip.Publikationen registrerades 2011-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133991

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek