In English

Optimization of load distribution in washing machines using bio-inspired computational methods

Edgar Cuellar Mondragón ; APPLE MAHMUD
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:55, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stochastic Optimization, Evolutionary Algorithms, Washing Machines, Hardware- in-the-loopPublikationen registrerades 2011-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133987

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek