In English

Emotional response to sound. Influence of spatial determinants.

Fredrik Hagman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133873

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek