In English

Video quality measurement for in-service monitoring: the impact of dropped frames on video quality

Tong Xiao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX027/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133833

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek