In English

A multidimensional signal processing approach for classification of microwave measurements with application to stroke type diagnosis

Masoud Khazaeli Najafabadi ; Seyed Hamed Yousefi Mesri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX079/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133820

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek