In English

Pairing based implementation of a fat-saturation in a balanced SSFP MR-sequence

Christoph Ullisch
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX082/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]