In English

Consistency verification in location-aware wireless networks

Yi Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX098/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]