In English

Virtual preparation of advanced production system. A case study for body-in-white industrial applications.

Emil Åkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX096/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek