In English

Tampico 2020: public transportation for public good

Gloria Alcazar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133554

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek