In English

Open innovation practices - Revisiting the empirical research frontiers of open innovation

Alfred Eklöf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 62 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek