In English

Analysis of thermal degradation in composite materials

Nasim Larijani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2009:16, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: thermal degradation, polymer composite, user subroutine, shrinkage fitPublikationen registrerades 2011-01-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133256

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek