In English

Finit elementsimulering av sprickpropagaring i järnvägsräl

Finite Element simulation of crack propagation in rails

Jenny Carlsson ; Rickard Dahl ; Rickert Daniel ; Jonas Wigart
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8565; 2010:07, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-01-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 133207

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek