In English

Design of Wide Band Low Noise Amplifier

Bhushan Billade
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. 42 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: MMIC, HEMT, LNAPublikationen registrerades 2011-01-12. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 133143

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek