In English

Motivating for Performance A Case Study of Project Team Motivation in relation to Project Model Usage in the Matrix Organisation

Sandra Norberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:96, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Motivation; Project Management; Project Model; Matrix Or-ganisation; Project Stakeholders; and Team Performance.Publikationen registrerades 2011-01-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132428

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek