In English

Design-Bid-Build with Collaboration in Small and Medium Sized Civil Engineering Projects

Richard Malm ; Henrik Sjöman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:39, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Contract form, Civil engineering projects, Cost reductionPublikationen registrerades 2011-01-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132427

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek