In English

Competence Strategies in Organizational Change focusing in a Project Office

Mónica Fernández Genao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek