In English

BIM för broprojektörer. En fallstudie

Patric Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:73, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, Building Information Model, Tekla Structures, Bro, Broprojektering, Armerad betong, 3D-modellering, Gantt-schema, Armering, Armeringsförteckning, ArmeringsgrafPublikationen registrerades 2011-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek