In English

Materialegenskaper för kolfiberförstärkt trä under tryckbelastning - Försök och utvärdering

Johan Berndtson ; Alexander Fredén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:72, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Materialegenskaper, kolfiberförstärkt trä, tryckbelastning, laminat, kolfiber, trä, Aramis, stukningsband, densitet, deformationskurva, fuktkvot.Publikationen registrerades 2011-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132299

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek