In English

Höga hus med trästomme i Göteborg - attityd och teknik

Tobias Hellsborn ; Rasmus Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:70, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: trästomme, flerbostadshus, attityd, höga trähusPublikationen registrerades 2011-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek