In English

Spontdimensionering. Jämförelse mellan BKR och Eurocode

Håkan Ask ; Mattias Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:7, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Spontdimensionering, spont, jämförelse, BKR, EurocodePublikationen registrerades 2011-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132278

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek