In English

A Study of the Thickness Effect in Fatigue Design Using The Hot Spot Stress Method

Yidong Wu ; Guanying Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:103, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Thickness effect, hot spot stress approach, nominal stress approach, “1 mm stress method”, T-S curves, S-N curves, thickness effect correction factor.Publikationen registrerades 2011-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek