In English

Evaluation of safety formats for non-linear finite element analysis

Mikael Furu ; Rikard Möse
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:145, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Safety format, PROBAB, CEN(2004a), CEN(2004b), Cervenka et al. (2007), Schlune et al (2010)Publikationen registrerades 2011-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132251

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek